NOVINKY

DOVOZ NEREZOVÉHO MATERIÁLU DO 24 HODÍN

 

KAMEROVÉ ZARIADENIE

 

Kamerové zariadenie Wohler

Firma REA-S s.r.o. rozšírila svoje portfólio služieb. Disponuje kvalitným kamerovým zariadením, ktoré je predurčené na kontrolu potrubia, pri ktorom...

REA-S - ČERPADLÁ, ARMATÚRY, NEREZOVÝ MATERIÁL

Spoločnosť REA-S s.r.o. Brezno je popredný nezávislý špecialista v oblasti čerpacej techniky. Táto spoločnosť stojí v čele vývoja nových riešení v tejto priemyselnej oblasti na Slovensku. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu na trhoch v mnohých krajinách a dlhoročnej spolupráci s poprednými spoločnosťami v danom segmente, je spoločnosť REA-S s.r.o., schopná ponúkať zákazníkom dokonalú kombináciu vlastných výrobkov, lokálneho zastúpenia a skúsenosti zo zahraničia. Deje sa tak prostredníctvom svojich zapálených a nadšených zamestnancov, ktorí sú zameraní výhradne na zákazníka a vo svojich odboroch majú mnohoročné skúsenosti.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť začala pôsobiť na slovenskom trhu v roku 1992 a jej činnosť bola pôvodne zameraná na realizáciu a servis čerpadiel a armatúr, postupne sa rozšírila aj o nákup a predaj hutného a nerezového materiálu.  .viac...

FIREMNÁ STRATÉGIA

Cieľom spoločnosti REA-S s.r.o. je pomáhať zákazníkom vyvíjať nové výrobky, resp. realizovať technologické celky a zvyšovať svoju produktivitu prostredníctvom koncepcie komplexného uspokojovania ich potrieb.  .viac...

KATALÓG ČERPADIEL...