NOVINKY

DOVOZ NEREZOVÉHO MATERIÁLU DO 24 HODÍN

 

KAMEROVÉ ZARIADENIE

 

Kamerové zariadenie Wohler

Firma REA-S s.r.o. rozšírila svoje portfólio služieb. Disponuje kvalitným kamerovým zariadením, ktoré je predurčené na kontrolu potrubia, pri ktorom...

NAŠE SLUŽBY

VÝROBA A SERVIS

Zabezpečujeme komplexný výrobný proces činnosti, opracovanie materiálu, zváranie, montáž a servis. Servisnú činnosť vykonávame na priemyslové armatúry a čerpadlá. Všetku činnosť zabezpečujeme prostredníctvom našich vysoko kvalifikovaných výrobných a servisných pracovníkov interným a tiež externým spôsobom.

Zároveň realizujeme uvedenie čerpadiel do prevádzky, montáž potrubných systémov a pomocných konštrukcií k nim, poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť pred plánovanými odstávkami a generálnymi opravami, nastavenie elektromotorov a ventilov. Kvalita práce ako aj všetkých výrobkov je zárukou spokojnosti našich zákazníkov, a je preto prvoradá. Pre dosiahnutie kvalitnej činnosti spoločnosť zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa požiadavky normy ISO 9001:2000, ktorý je certifikovaný spoločnosťou TUV Slovakia s.r.o.

NÁKUP A PREDAJ

Zabezpečujeme kompletnú ponuku a dodávku čerpadiel, armatúr, hutného a nerezového materiálu od tuzemských a zahraničných dodávateľov.

  • Výrobky nakupujeme a dodávame s kompletnou technickou dokumentáciou a atestmi.
  • Svojim obchodným partnerom poskytujeme vysokú kvalitu produktov a služieb.

PRODUKTY

Spoločnosť REA-S s.r.o. je dodávateľom čerpadiel, náhradných dielov čerpadiel, hutného a nerezového materiálu, polotovarov a výrobkov všetkých tovarových skupín ako sú: plechy, rúry, ohyby, príruby, profi lový materiál, rôzne druhy spojovacieho materiálu pre rôzne priemyselné odvetia. Servisnú činnosť vykonávame na priemyslové armatúry a čerpadlá, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom našich servisných pracovníkov interným a externým spôsobom.

Spoločnosť REA-S s.r.o. svojím zákazníkom realizuje odborné uvedenie čerpadiel do prevádzky, montáž potrubných systémov a pomocných konštrukcií k nim, poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť pred plánovanými odstávkami a generálnymi opravami, nastavenie elektromotorov a ventilov.